Dotacje 40% do fotowoltaiki

Założenia programu PROSUMENT

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może się starać o dofinansowanie?

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.

Co może być dofinansowane?

Źródło energii elektrycznej do 40 kW (dom potrzebuje od 2,5 do 4 kW).

Jakie są kwoty dofinansowań?

Do 100 tys. zł w przypadku osoby fizycznej; do 300 tys. zł w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jaki jest szacunkowy koszt instalacji?

Od około 4 250 zł netto za kWp opcjonalnie montaż od 600 zł netto za kW.

Jaka jest wysokość dotacji?

40% na instalację fotowoltaiczną.

Jak wygląda finansowanie instalacji?

Inwestycja nie wymaga wkładu własnego, sfinansować ją można z 40 % dotacji i pożyczki z oprocentowaniem 1%.

Jak wygląda pożyczka?

- udzielana łącznie z dotacją,
- do 100% kosztów kwalifikowanych,
- stałe oprocentowanie 1% w skali roku,
- spłacana w równych miesięcznych ratach, które obejmują spłatę kapitału od zaciągniętej pożyczki oraz odsetki.

Jaki jes okres spłaty pożyczki?

Pożyczka do kwoty 500 000 zł udzielana jest na okres do 5 lat.